Toimintakertomus

Kanta-Tampellan asukasyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2014

Yleistä

Kanta-Tampellan asukasyhdistys ry on perustettu vuonna 2002. Vuosi 2014 oli yhdistyksen kolmastoista toimintavuosi.

Yhdistyksen toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on huolehtia alueen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Tarvittaessa otetaan kantaa alueen kaavoitusta, liikennettä, turvallisuutta ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Yhdistys pyrkii edistämään alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten aktiivista vuorovaikutusta. Yhdistys aktivoi alueen asukkaita ja yrittäjiä kehittämään Tampellan alueen elinvoimaisuutta ja takaamaan monipuoliset ja toimivat palvelut.

Kokoukset ja hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 20.5.2014 Viola-kodin ravintolassa. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2013 sekä meno- ja tuloarvio, toimintasuunnitelma ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2014. Lisäksi valittiin uusi hallitus ja toiminnantarkastajat. Vuonna 2014 hallituksessa toimivat Eeva Tuokko (puheenjohtaja), Jukka Simula (varapuheenjohtaja), Terhi Nieminen (sihteeri), Tuomo Härkönen (rahastonhoitaja) ja Maire Kakko. Toiminnantarkastajaksi valittiin Nina Sarvana-Salmela ja varalle Vesa Takala ja Marita Saxén.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 4 kertaa. Hallituksen jäsenet pitivät yhteyttä toisiinsa myös sähköpostitse.

Yhdistyksen talous ja jäsenmaksut

Kaikki asuinalueen taloyhtiöt ovat yhdistyksen jäseniä paitsi TOAS. Vuonna 2014 taloyhtiöjäseniä oli yhteensä 20. Asukkaat ovat äänivaltaisia jäseniä taloyhtiöidensä kautta. Lähes kaikissa taloyhtiöissä on yhteyshenkilö, joka toimii henkilökohtaisena linkkinä taloyhtiöiden asukkaiden ja asukasyhdistyksen välillä.

Jäsenmaksu oli 50 euroa/taloyhtiö, pienyrityksiltä 25 euroa/yritys ja yksityishenkilöiltä 5 euroa/henkilö. Yksityishenkilöiden jäsenmaksu on aiheeton, mikäli asukkaan taloyhtiö on jäsen. Yhdistys on saanut tuloja myös Tampella-kirjan myynnistä.

Tiedottaminen

Yhdistyksen kotisivujen osoite on www.kantatampella.fi. Sivut toimivat yhdistyksen pääasiallisena viestintäkanavana ja niillä pyritään tiedottamaan ajankohtaisista tapahtumista. Kotisivuja ovat päivittäneet Jukka Simula ja Terhi Nieminen. Hallitus pitää sivuilla olevia tietoja ajan tasalla myös palautteen perusteella. Tampellalaiset voivat osallistua kotisivujen päivittämiseen mm. täydentämällä kuvagalleriaa ja ilmoittamalla hallitukselle sähköpostitse muutoksista taloyhtiöiden tiedoissa.

Seinäilmoittelua toteutetaan tarpeen mukaan ja Pellavantorin ilmoitustaulua käytetään ajoittain.

Yhdistyksen toiminta

Hallitus on käsitellyt vuosikokouksessa esiin tulleet asiat: Tieyhteys keskustaan palautetaan Tampellan esplanadille rakennetun tornitalon valmistuttua ja poistetut puut istutetaan mahdollisuuksien mukaan takaisin. Viola tarjoaa Tampellan alueen ikäihmisille esim. verenpaineen ja sokeriarvojen mittaamista hintaan 15 €/½ h tai 30 €/h. Roskankeräyskävelyjä toteutettiin.

Yhdistyksen järjestämä syysretki 13.10.2014 suuntautui Noormarkun ruukkiin ja Villa Maireaan. Puurojuhlaa vietettiin Juicen kirjastossa 16.12.2014. Asukkaiden sähköpostiviesteihin vastattiin.