Toimintakertomus

Kanta-Tampellan asukasyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2018

Yleistä

Kanta-Tampellan asukasyhdistys ry on perustettu vuonna 2002. Vuosi 2018 oli yhdistyksen seitsemästoista toimintavuosi. Yhdistyksen toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on huolehtia alueen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Tarvittaessa otetaan kantaa alueen kaavoitusta, liikennettä, turvallisuutta ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Yhdistys pyrkii edistämään alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten aktiivista vuorovaikutusta. Yhdistys aktivoi alueen asukkaita ja yrittäjiä kehittämään Tampellan alueen elinvoimaisuutta ja takaamaan monipuoliset ja toimivat palvelut.

 

Kokoukset ja hallinto

 

Yhdistyksen vuosikokous, jossa 25 yhdistyksen jäsentä oli läsnä, pidettiin 18.4.2018 Viola-kodin ravintolassa. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2017 sekä meno- ja tuloarvio, toimintasuunnitelma ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018. Lisäksi valittiin uusi hallitus ja toiminnantarkastajat. Vuonna 2018 hallituksessa toimivat Eeva Tuokko (puheenjohtaja), Vesa Tervakoski (varapuheenjohtaja), Terhi Nieminen (sihteeri), Tuomo Härkönen (rahastonhoitaja), Pirkko Takala ja Marita Saxén. Toiminnantarkastajaksi valittiin Nina Sarvana-Salmela ja varalle Vesa Takala. Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa. Hallituksen jäsenet pitivät yhteyttä toisiinsa myös sähköpostitse.

 

Yhdistyksen talous ja jäsenmaksut

Kaikki muut asuinalueen taloyhtiöt ovat yhdistyksen jäseniä paitsi TOAS ja Asunto Oy Tampereen Koskenkohina. Vuonna 2018 taloyhtiöjäseniä oli yhteensä 18. Asukkaat ovat äänivaltaisia jäseniä taloyhtiöidensä kautta. Lähes kaikissa taloyhtiöissä on yhteyshenkilö, joka toimii henkilökohtaisena linkkinä taloyhtiöiden asukkaiden ja asukasyhdistyksen välillä.

Jäsenmaksu oli 60 euroa/taloyhtiö, pienyrityksiltä 25 euroa/yritys ja yksityishenkilöiltä 5 euroa/henkilö. Yksityishenkilöiden jäsenmaksu on aiheeton, mikäli asukkaan taloyhtiö on jäsen. Tampella-kirjaa on myynnissä edelleen.

 

Tiedottaminen

Yhdistyksen kotisivujen osoite on www.kantatampella.fi. Sivut toimivat yhdistyksen pääasiallisena viestintäkanavana ja niillä pyritään tiedottamaan ajankohtaisista tapahtumista. Hallitus pyrkii pitämään sivuilla olevia tietoja ajan tasalla myös palautteen perusteella. Tampellalaiset ovat voineet osallistua kotisivujen päivittämiseen mm. ilmoittamalla hallitukselle sähköpostitse muutoksista taloyhtiöiden tiedoissa. Seinäilmoittelua toteutetaan tarpeen mukaan ja Pellavantorin ilmoitustaulua käytetään tarvittaessa.

 

Yhdistyksen toiminta

Eeva Tuokon vetämä englanninkielinen keskusteluryhmä on kokoontunut edelleen vuonna 2018.

Komediateatterin Puhtaat valkeat lakanat -näytelmä suunnattiin alueen asukkaille 18.6.2018, osallistujia oli 19. Jäsenille maksuton puurojuhla järjestettiin 28.11.2018 Viola-kodin ravintolassa. Tilaan varatut 45 paikkaa täyttyivät.

Asukasyhdistyksen myötävaikutuksella Pellavantorille tuotu jäätelökioski siirrettiin sopivammalle paikalle. Eeva Tuokko ja Terhi Nieminen osallistuivat aluehankekokoukseen. Pirkanmaan Jätehuollolta on tiedusteltu muovinkeräysastian saamista alueelle, mutta astiat on tilattava taloyhtiöille, yhteistä keräysastiaa ei ole mahdollista saada. Kaupunki on toteuttanut hallituksen toivoman M-Vapriikin viereisen Turpiininkadun ylittävän suojatien ja poistanut pysäköintiruudun ko. kaupan edestä. Hallitus on käsitellyt vuosikokouksessa esiin tulleet asiat. Asukkaiden sähköpostiviesteihin on vastattu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.

.

.

Kanta-Tampellan asukasyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2017

Yleistä

Kanta-Tampellan asukasyhdistys ry on perustettu vuonna 2002. Vuosi 2017 oli yhdistyksen kuudestoista toimintavuosi. Yhdistyksen toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on huolehtia alueen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Tarvittaessa otetaan kantaa alueen kaavoitusta, liikennettä, turvallisuutta ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Yhdistys pyrkii edistämään alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten aktiivista vuorovaikutusta. Yhdistys aktivoi alueen asukkaita ja yrittäjiä kehittämään Tampellan alueen elinvoimaisuutta ja takaamaan monipuoliset ja toimivat palvelut.

Kokoukset ja hallinto

Yhdistyksen vuosikokous, jossa 21 yhdistyksen jäsentä oli läsnä, pidettiin 10.4.2017 Viola-kodin ravintolassa. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2016 sekä meno- ja tuloarvio, toimintasuunnitelma ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2017. Lisäksi valittiin uusi hallitus ja toiminnantarkastajat. Vuonna 2017 hallituksessa toimivat Eeva Tuokko (puheenjohtaja), Vesa Tervakoski (varapuheenjohtaja), Terhi Nieminen (sihteeri), Tuomo Härkönen (rahastonhoitaja), Arja Harajärvi ja Kirsti Maria Lehtinen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Nina Sarvana-Salmela ja varalle Vesa Takala.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa. Hallituksen jäsenet pitivät yhteyttä toisiinsa myös sähköpostitse.

Yhdistyksen talous ja jäsenmaksut

Kaikki muut asuinalueen taloyhtiöt ovat yhdistyksen jäseniä paitsi TOAS ja Asunto Oy Tampereen Koskenkohina. Vuonna 2017 taloyhtiöjäseniä oli yhteensä 18. Asukkaat ovat äänivaltaisia jäseniä taloyhtiöidensä kautta. Lähes kaikissa taloyhtiöissä on yhteyshenkilö, joka toimii henkilökohtaisena linkkinä taloyhtiöiden asukkaiden ja asukasyhdistyksen välillä.

Jäsenmaksu oli 60 euroa/taloyhtiö, pienyrityksiltä 25 euroa/yritys ja yksityishenkilöiltä 5 euroa/henkilö. Yksityishenkilöiden jäsenmaksu on aiheeton, mikäli asukkaan taloyhtiö on jäsen. Yhdistys on saanut tuloja lisäksi Tampella-kirjan myynnistä.

Tiedottaminen

Yhdistyksen kotisivujen osoite on www.kantatampella.fi. Sivut toimivat yhdistyksen pääasiallisena viestintäkanavana ja niillä pyritään tiedottamaan ajankohtaisista tapahtumista. Kotisivujen tekstejä on päivittänyt Terhi Nieminen. Hallitus pyrkii pitämään sivuilla olevia tietoja ajan tasalla myös palautteen perusteella. Tampellalaiset ovat voineet osallistua kotisivujen päivittämiseen mm. ilmoittamalla hallitukselle sähköpostitse muutoksista taloyhtiöiden tiedoissa. Seinäilmoittelua toteutetaan tarpeen mukaan ja Pellavantorin ilmoitustaulua käytetään tarvittaessa.

Yhdistyksen toiminta

Eeva Tuokon vetämä englanninkielinen keskusteluryhmä on jatkanut toimintaansa vuonna 2017. Jäsenille maksutonta puurojuhlaa, johon osallistui 29 henkilöä, vietettiin Suomi 100 –teeman merkeissä 14.12.2017 Juicen kirjastossa.

Kaupunki ei ole toteuttanut hallituksen toivomaa M-Vapriikin viereistä Turpiininkadun ylittävää suojatietä eikä pysäköintiruudun poistamista ko. kaupan edestä. Sen sijaan Pellavanlikanpolun kävelypainotteisuutta on lisätty, joka ei ole ollut hallituksen tavoitteena. Hallitus on käsitellyt vuosikokouksessa esiin tulleet asiat. Asukkaiden sähköpostiviesteihin on vastattu.