Toimintakertomus

Kanta-Tampellan asukasyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2016

Yleistä

Kanta-Tampellan asukasyhdistys ry on perustettu vuonna 2002. Vuosi 2016 oli yhdistyksen viidestoista toimintavuosi.

Yhdistyksen toiminnan ensisijaisena tarkoituksena on huolehtia alueen turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Tarvittaessa otetaan kantaa alueen kaavoitusta, liikennettä, turvallisuutta ja ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Yhdistys pyrkii edistämään alueen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten aktiivista vuorovaikutusta. Yhdistys aktivoi alueen asukkaita ja yrittäjiä kehittämään Tampellan alueen elinvoimaisuutta ja takaamaan monipuoliset ja toimivat palvelut.

 Kokoukset ja hallinto

 Yhdistyksen vuosikokous, jossa 16 yhdistyksen jäsentä oli läsnä, pidettiin 12.5.2016 Viola-kodin ravintolassa. Kokouksessa vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2015 sekä meno- ja tuloarvio, toimintasuunnitelma ja liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2016. Lisäksi valittiin uusi hallitus ja toiminnantarkastajat. Vuonna 2016 hallituksessa toimivat Eeva Tuokko (puheenjohtaja), Vesa Tervakoski (varapuheenjohtaja), Terhi Nieminen (sihteeri) ja Tuomo Härkönen (rahastonhoitaja). Toiminnantarkastajaksi valittiin Nina Sarvana-Salmela ja varalle Vesa Takala.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 3 kertaa. Hallituksen jäsenet pitivät yhteyttä toisiinsa myös sähköpostitse.

 Yhdistyksen talous ja jäsenmaksut

Kaikki muut asuinalueen taloyhtiöt ovat yhdistyksen jäseniä paitsi TOAS ja Asunto Oy Tampereen Koskenkohina. Vuonna 2016 taloyhtiöjäseniä oli yhteensä 18. Asukkaat ovat äänivaltaisia jäseniä taloyhtiöidensä kautta. Lähes kaikissa taloyhtiöissä on yhteyshenkilö, joka toimii henkilökohtaisena linkkinä taloyhtiöiden asukkaiden ja asukasyhdistyksen välillä.

Jäsenmaksu oli 60 euroa/taloyhtiö, pienyrityksiltä 25 euroa/yritys ja yksityishenkilöiltä 5 euroa/henkilö. Yksityishenkilöiden jäsenmaksu on aiheeton, mikäli asukkaan taloyhtiö on jäsen. Yhdistys on saanut tuloja myös Tampella-kirjan myynnistä, ja muun muassa M-Vapriikin ja Salen myymälöistä on saatu lahjoituksina tukea järjestettyihin tilaisuuksiin.

 Tiedottaminen

Yhdistyksen kotisivujen osoite on www.kantatampella.fi. Kotisivujen uusimista harkitaan vielä. Sivut toimivat yhdistyksen pääasiallisena viestintäkanavana ja niillä pyritään tiedottamaan ajankohtaisista tapahtumista. Kotisivujen tekstejä on päivittänyt Terhi Nieminen. Hallitus pyrkii pitämään sivuilla olevia tietoja ajan tasalla myös palautteen perusteella. Tampellalaiset ovat voineet osallistua kotisivujen päivittämiseen mm. ilmoittamalla hallitukselle sähköpostitse muutoksista taloyhtiöiden tiedoissa. Seinäilmoittelua toteutetaan tarpeen mukaan ja Pellavantorin ilmoitustaulua käytetään tarvittaessa.

 Yhdistyksen toiminta

Eeva Tuokon vetämä englanninkielinen keskusteluryhmä on jatkanut toimintaansa vuonna 2016.

Puurojuhlaa, johon osallistui 33 henkilöä, vietettiin Juicen kirjastossa 15.12.2016. Kaupunki on viestittänyt, että ”Kanta-Tampellan liikenneverkon kehittämistarpeet on käyty läpi yleisten alueiden suunnittelussa, … suunnitelmaluonnosta ei vielä ole”. Turpiinikatu – Pellavanlikanpolun liikennejärjestelyt ovat osa tätä suunnittelua. Hallitus on käsitellyt vuosikokouksessa esiin tulleet asiat. Asukkaiden sähköpostiviesteihin on vastattu.